Plebiscyteurogmina.pl - pokaż siłę Twojego regionu!

Myśl globalnie, działaj lokalnie - tego typu hasła przyświecają idei stojącej za inicjatywą o nazwie „Plebiscyt Euro Gmina”! Zadaniem akcji jest promowanie aktywności poszczególnych jednostek samorządowych. Cel projektu to m.in. wzrost świadomości społecznej odnośnie możliwości, jakie stoją przed władzami i mieszkańcami poszczególnych regionów naszego kraju. Świadomości, że rezultaty wysiłków podjętych na gruncie lokalnym potrafią nie tylko poprawić ogólną kondycję gospodarki i przedsiębiorczości Polski, ale są również w stanie rywalizować na niższym szczeblu z dokonaniami innych państw europejskich.

Serwis Plebiscyteurogmina.pl poświęconych jest wsparciu aktywności w takich kategoriach, jak rolnictwo i przemysł, ekologia i ochrona środowiska, turystyka i sport, służba zdrowia i opieka społeczna oraz edukacja i kultura - ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kondycję naszego dziedzictwa narodowego. Przewidziane są wyróżnienia dla liderów w tych obszarach, a także w ramach kategorii Gmina Roku i Miasto Roku.

Kolejne lata pokazują, że rezultaty działań w polskich miastach i gminach nie są dalekie od ich analogicznych przypadków mających miejsce w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Wierzymy jednak, że stopień komfortu życia obywateli oraz rozwoju – zarówno pod względem infrastruktury czy przedsiębiorczości, jak i funkcjonowania władz lokalnych oraz stwarzania dogodnych warunków dla wdrażania następnych inwestycji - może być wciąż podwyższany. Chcielibyśmy, aby przyznawane wyróżnienia stały się nie tylko wyrazem uznania za dotychczasowe osiągnięcia, ale również elementem motywującym do dalszych starań w wymienionych wyżej dziedzinach.

W ten sposób praca radnych, pracowników jednostek gminnych i urzędów oraz mieszkańców stanowi również dowód na skuteczność pozyskiwania i efektywność wykorzystywania środków unijnych. Promocja rodzimych inicjatyw i aktywność podejmowana w ramach poszczególnych regionów składa się na całościową atrakcyjność Polski jako partnera we współpracy z innymi krajami należącymi do Unii Europejskiej. Atrakcyjność będącą machiną napędową dalszego rozwoju na gruncie lokalnym.

Media o nas

Partnerzy akcji